Vuokravaraston vuokraehdot

1. Varastotila ja tavaroiden varastointi

Vuokravarasto vuokrataan siinä kunnossa kuin se on vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä. Räjähteiden, helposti syttyvien ja muiden vaarallisten aineiden varastointi on kielletty. Kielletty on myös pilaantuvien eloperäisten ja voimakasta hajua antavien aineiden varastointi. Tavaroiden säilytys muissa tiloissa kuin nimetyssä varastossa on kielletty. Kaikki kiinnitykset seiniin, lattiaan ja kattoon on kielletty.

Asiakas vastaa, että vuokravarasto luovutetaan sopimuksen päätyttyä siivottuna ja vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin se oli vuokrausta aloitettaessa huomioiden normaali ikääntyminen.

2. Lämmitys, sähkö ja siisteys

Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Asiakas vastaa aiheuttamiensa roskien sekä lumen ja sulamisvesien poistamisesta kohtuullisissa määrin Veikkolan Varastohotellin käyttöön lainaamilla välineillä. Energian säästämiseksi on ulko-ovi pidettävä normaalia kulkua lukuun ottamatta suljettuna.

3. Pääsy asiakkaan vuokraamiin tiloihin

Tavaroiden koskemattomuuden varmistamiseksi asiakas lukitsee varastotilansa riippulukolla. Jos asiakas laiminlyö lukitsemisen, kiinnittää Veikkolan Varastohotelli lukon asiakkaan kustannuksella ja veloittaa siitä kulloinkin sopimuksessa ilmoitetun maksun. Veikkolan Varastohotellilla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan tarpeellisten huoltotöiden niin vaatiessa.

Pakottavassa tilanteessa Veikkolan Varastohotellilla on oikeus siirtää asiakkaan tavarat suunnilleen samantasoiseen ja samankokoiseen varastoon.

4. Turvallisuus

Veikkolan Varastohotelli vastaa ulko-oven lukituksesta ja alueen kiertävästä vartioinnista. Asiakas vastaa omien tavaroidensa vakuuttamisesta kaikkinaisten vahinkojen varalta.

5. Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy ilman irtisanomista tämän sopimuksen mukaisena päättymispäivänä. Jos tavaroita ei ole poistettu päättymispäivään mennessä, muuttuu määräaikainen sopimus toistaiseksi voimassaolevaksi sopimukseksi.

6. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi kummankin osapuolen taholta. Irtisanominen on pätevä, kun se on suoritettu sähköpostilla tai kirjeellä toisen osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen.

7. Vuokran maksu

Vuokra peritään aina täydeltä kuukaudelta. Asiakas saa vuokraamansa tilan hallintaansa, kun ensimmäisen kuukauden vuokra on maksettu.

Vuokran tulee olla maksettuna alkavan kuukauden ensimmäisenä päivänä Veikkolan Varastohotellin tässä sopimuksessa ilmoittamalle tilille. Alkavalla kuukaudella tarkoitetaan tässä sopimuksessa mainitun alkamispäivän mukaista päivää, joka ei ole sidottu kalenterikuukausien alkamispäiviin.

Jos vuokranmaksu viivästyy yli kolmella kuukaudella eräpäivästä on Veikkolan Varastohotellilla sopimuksen mukaisten saataviensa turvaamiseksi oikeus myydä asiakkaan varastoimat tavarat itse valitsemallaan tavalla. Esimerkiksi julkisella huutokaupalla. Mahdollisen ylijäämän Veikkolan Varastohotelli tilittää asiakkaan kuuden kukauden kuluessa tavaroiden realisoinnista tekemän vaatimuksen perusteella asiakkaan ilmoittamalle tilille. Määräajan jälkeen asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia ylijäämästä.

8. Sopimuksen siirtäminen, vuokran korotus ja luottotiedot

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Veikkolan Varastohotellin suostumusta. Veikkolan Varastohotellilla on oikeus siirtää vuokrasopimus asiakasta kuulematta kolmannelle osapuolelle.

Veikkolan Varastohotellilla on oikeus korottaa vuokraa markkinatilanteen tai kustannusten nousun takia. Veikkolan Varastohotellin on ilmoitettava vuokran korotuksesta viimeistään kuukautta ennen korotusta.

Veikkolan Varastohotellilla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot. Jos luottotiedoissa esiintyy häiriömerkintä, on Veikkolan Varastohotellilla oikeus vaatia vuokratakuuksi kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa.

Jos sinulla on kysyttävää vuokraehdoista, ota yhteyttä!